Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιδιοκτησία: "Nefelia" - Γεωργίου Αικατερίνη

Διευθυντής: Ευσταθίου Γιώργος

Αρχισυνταξία: Ευσταθίου Γιώργος

Διεύθυνση: Χαβίνη 9

Πόλη : Πρέβεζα

Τηλ. : 6978448093

e-mail: [email protected]