Συνεδριάζει την Παρασκευή 21/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Συνεδριάζει την Παρασκευή 21/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας
Τοπικά Νέα, Πολιτική, 18 Δεκεμβρίου 2018 | 15:59
Η ημερήσια διάταξη
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ


Συνεδριάζει την Παρασκευή 21/12 στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:  

1. Έγκριση δαπάνης του ποσού των 20.720€ που αφορά την οικονομική ενίσχυση μέσω ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  σε πολίτες που έχουν πληγεί οι κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές κατά την θεομηνία 1,2/12-2017 σύμφωνα με την αριθ. 42883/17-8-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών   (ΑΔΑ : ΨΦΛΝ465ΧΘ7-16Δ)

2. Εξέταση αίτησης για   έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας , σε ρυμοτομούμενο ακίνητο επί των οδών  21ης Οκτωβρίου και Χρ. Κοντού.

3. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Αποκατάσταση οδοποιιας και βελτίωση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες στα όρια του Δ.Δ Μιχαλιτσίου Πρέβεζας» προϋπολογισμού  74.400,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ.

4. Ανταλλαγή τμήματος αγροτική οδού που διέρχεται εντός ιδιοκτησίας με ίσου εδαφικού τμήματος της τεμνόμενης ιδιοκτησίας και γεωμετρική μεταβολή στο κτηματολόγιο στη νέα θέση της οδού, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗ»  .

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

7. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας και Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), οικ. Έτους 2019.

8. Κατανομή πίστωσης  στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Δ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  του Δήμου Πρέβεζας .

9. Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων για διάφορες εκδηλώσεις Δήμου Πρέβεζας .

10. Συμπλήρωση - τροποποίηση της αρ. 313/2018 ΑΔΣ περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

11. Ορισμός - Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ.  ΔΕΥΑΠ Πρέβεζας.

12. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « Σ017 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

14. Έγκριση 1ου & 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία μεταφοράς με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας».

15. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας» Ομάδα Α παροχή υπηρεσίας.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσίας : « Σ018  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  Δ.Ε.  ΖΑΛΟΓΓΟΥ» (Τμήμα 1 - Τμήμα 2 - Τμήμα 3 - Τμήμα 4 - Τμήμα 5).

17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 27.11.2018 – 10.12.2018 .

18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου(3η πιστοποίηση).

19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας:«Απευθείας ανάθεσης Υπηρεσίας διοργάνωσης παρουσίασης ορχηστρικού έργου “ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ”   του συνθέτη Σωτήριου Κάσσου».

20. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσίας: Διενέργεια δειγματοληψιών και μικροβιολογικών εξετάσεων των νερών των ακτών του Δήμου Πρέβεζας.

21. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΛΛ ΛΟΥΡΟΥ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».

22. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ »

23. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής  του έργου:          «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΔΡΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ».

24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Ακτών Δήμου Πρέβεζας, για τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2018.

25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : < Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ >.

26. Έγκριση 8ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» .

27. Έγκριση 6ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

28. Έγκριση  πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ,ομάδα Α.

29. Έγκριση  πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ » ,ομάδα Β.

30. Έγκριση  πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ », ομάδα Γ.

31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Εργασίες  Αυτεπάγγελτου  Καθαρισμού  Ιδιωτικών  Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων  και  Κλάδεμα Επικινδύνων Δένδρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολιτική Προστασία 2018) ».

32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : «Εργασίες  Αυτεπάγγελτου  Καθαρισμού  Ιδιωτικών  Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων  και  Κλάδεμα Επικινδύνων Δένδρων Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολιτική Προστασία 2018) ».

33. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου:

i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Νοεμβρίου 2018,

ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας, Νοεμβρίου 2018. 

34. Υποβολή αιτημάτων  έκτακτου  προσωπικού έτους 2018.  Αίτημα  περί έγκρισης των  θέσεων /πρόσληψης   με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους : Για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός έτους  ενός  ΠΕ ιατρού παιδιάτρου και ενός  ΠΕ Ψυχολόγου για την παροχή υπηρεσιών στις  δομές των Παιδικών Σταθμών μέσα στα πλαίσια υλοποίησης του  προγράμματος ΕΣΠΑ <ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΖΩΉΣ   ΕΤΟΥΣ 2018-2019> του Δήμου Πρέβεζας.

35. Έγκριση του πρακτικού γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών Τμήματος Πολιτισμού περί  παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εκτύπωσης-έκδοσης 200 τευχών του νέου τεύχους του Περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά που εκδίδει ο Δήμος Πρέβεζας»

36. Έγκριση    5ης /2018  έκθεσης  της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών   - επανεγγραφών  - μεταγραφών    - διαγραφών  νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-2019.

37. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων - επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

38. Έγκριση υποβολής πρότασης από το Δήμο Πρέβεζας προκειμένου να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» .

39. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού  οικ. Έτους 2018 της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Πρέβεζας.

40. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Πρέβεζας και Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), οικ. έτους 2019.

41. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης   της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  Πρέβεζας, έτους 2019.

42. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας έτους 2019.

 

 

 


---> Ενημέρωση PamePreveza.gr:

Διαβάστε περισσότερα άρθρα με βάση κατηγορία: Τοπικά Νέα, Πολιτική
Βαθμολογήστε το!
Rate this article:
No rating
Άρθρα και Σχόλια αναγνωστών

Το PamePreveza.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα. Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετούμε και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθογράφο - σχολιαστή. Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Το PamePreveza.gr, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.