Συνεδριάζει με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Συνεδριάζει με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας
Τοπικά Νέα, Πολιτική, 21 Ιουνίου 2018 | 18:46
Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ


Συνεδριάζει την 25/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.

2. ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ- Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 4 “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 4 “ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ο.Κ.Ω.”.

3. Για Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: « Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ », προϋπολογισμού 40.000,00 €.

4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : «Σ017 ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

5. Σύσταση τριμελούς επιτροπής διενέργειας κληρώσεων για αξιοποίηση περιπτέρων.

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

7. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου για την διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας.

8. Έγκριση της αριθμ. 59/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, περί οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

9. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», (Προμήθεια ενός φορτηγού και δύο επιβατικών οχημάτων).

10. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.1417/τ. Β ́/25-4- 2018 Φ.Ε.Κ.

11. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση 90 χρόνων από το θάνατο του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, και έγκριση Αδελφοποίησης με το Δήμο Πρέβεζας , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης».

12. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης “ΖΑΛΟΓΓΕΙΑ 2018” στη Δ.Ε Ζαλόγγου , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης.

13. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στο Δήμο Πρέβεζας κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019).

14. Διατήρηση - Κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 24/2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

15. Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας.

16. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στη ΝΕΔΗΚΕΠ της χρήσης των υπ ́αριθ 1 & 2 κατ/των οικισμού ΟΕΚ "ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ" στην περιοχή Μαργαρώνας, Δήμου Πρέβεζας.

17. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πρέβεζας, για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕΠΡΟΝΑΠ).

18. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για δημιουργία Αεραθλητικού Κέντρου.

19. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου περιμετρικά του Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης, για αποπεράτωση εργασιών.

20. Εκμίσθωση του υπ ́αριθ. -20- καταστήματος Εμπορικού Κέντρου Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

21. Παραχώρηση αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας, στον Πολιτιστικό Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Μιχαλιτσίου.

22. Παραχώρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Ρευματιάς, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο "ΓΚΙΟΝΑΛΑ".

23. Έγκριση της αριθμ. 49/2018 απόφασης Δ.Σ. της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), σχετικά με την λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών κατά την θερινή περίοδο 2018.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα ΜΑΙΟ 2018.

25.  ́Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λ “ για τον μήνα MAIO 2018.

26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Μάϊο έτους 2018.

27. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, Μαΐου 2018.

28. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου (6η πιστοποίηση).

29. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 05.06.2018 – 14.06.2018.

30. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».

31. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ », ΟΜΑΔΑ Β, παραλαβή της υπηρεσίας τοποθέτησης υλικών ψύξης θέρμανσης.

32. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας μεταφοράς με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας» Ομάδα Α παροχή υπηρεσίας.

35. Έγκριση πρακτικού αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

36. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.

37. Έγκριση συμμετοχής της Φιλαρμονικής Δ.Ε. Λούρου στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2018 του Δήμου Ηγουμενίτσας 16 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2018 ,δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

38. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων:«ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ FESTIVAL 2018 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ».

 

 

 


---> Ενημέρωση PamePreveza.gr:

Διαβάστε περισσότερα άρθρα με βάση κατηγορία: Τοπικά Νέα, Πολιτική
Βαθμολογήστε το!
Βαθμολογήστε το άρθρο:
No rating
Άρθρα και Σχόλια αναγνωστών

Το PamePreveza.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα. Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετούμε και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθογράφο - σχολιαστή. Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες. Το PamePreveza.gr, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ NEA

Σχόλια-Ζώντας στην Πρέβεζα - 17/03/2019
Τοπικά Νέα, Διάφορα, Σφηνάκια 17|03|19

Σχόλια-Ζώντας στην Πρέβεζα - 17/03/2019